به روز رسانی و آخرین تغییرات


تغییرات و امکانات افزوده شده در نگارش های نرم افزار آزموده همراه

۱.۰.۱۰
تاریخ به روز رسانی:

۱۳۹۶/۰۳/۰۱دانلود اپلیکیشن:

اضافه شدن نتایج کلی آزمون به تفکیک کلاس

بهبود و برطرف شدن مشکلات جزئی

۱.۰.۹
تاریخ به روز رسانی:

۱۳۹۶/۰۱/۲۰امکان تصحیح پاسخنامه ۱۲۰ سئوالی


۱.۰.۷
تاریخ به روز رسانی:

۱۳۹۵/۰۸/۰۸اضافه شدن نسخه آزمایشی به برنامه.

۱.۰.۶
تاریخ به روز رسانی:

۱۳۹۵/۰۷/۰۷اضافه شدن نسخه آزمایشی به برنامه.

۱.۰.۵
تاریخ به روز رسانی:

۱۳۹۵/۰۵/۲۹حل مشکل فوکوس دوربین

۱.۰.۴
تاریخ به روز رسانی:

۱۳۹۵/۰۵/۲۹حل مشکلات در قسمت فوکوس دوربین

۱.۰.۲
تاریخ به روز رسانی:

۱۳۹۵/۰۵/۰۲خروجی اکسل در:

  • گزارش نتایج کلی
  • گزارش تحلیل سئولات آزمون

دریافت فایل اکسل مشخصات داوطلبان

رفع پاره ای از مشکلات.

۱.۰.۱
تاریخ به روز رسانی:

۱۳۹۵/۰۴/۳۰رفع پاره اي از مشکلات

۱.۰.۰
تاریخ به روز رسانی:

۱۳۹۵/۰۴/۱۵نسخه اولیه نرم افزار